O.T.  2022


Beton, Schraubzwinge, lackiertes Metall

23 / 17 / 18 cm

O.T.  2022


Beton, Schraubzwinge, lackiertes Metall

23 / 17 / 18 cm

O.T.  2022


Beton, Schraubzwinge, lackiertes Metall

23 / 17 / 18 cm